Máy Chủ Mới HIỆP KHÁCH PKPRO V22.35 CHÍNH THỨC OPEN 18H NGÀY 16/03/2024

thanhduy1995

Thành viên mới
🐉
🐉
HIỆP KHÁCH PKPRO V22.35 CHÍNH THỨC OPEN VÀO LÚC 18H THỨ 7 NGÀY 16/03/2024
🐉
🐉

Thông Tin Sever
Exp: X 80
Drop: X 250
Gold : X 5
Max LV : 255
🐉
🐉
V22.35 Thăng chức 11 ( thăng thiên 6)
🐉
-Hệ thống khí công 160 mới
🐉
-Kill 160 mới
🐉
-Hệ thống thần thú mới
🐉
-Hóa thân NPC mới
🐉
-Áo choàng mới nhất
🐉
-Trang bị 16x hót nhất
Sv sẻ update theo từng mốc cần lắm những lời góp ý của các game thủ đam mê HKGH
FB https://m.facebook.com/100084675578301/
Zalo : https://zalo.me/g/cxvaqo425
discor : https://discord.gg/QQ9RZGQC
Trang chủ:http://hiepkhachpkpro.com
Tải Game :http://hiepkhachpkpro.com/download.html
Đăng Ký : http://hiepkhachpkpro.com/id/user/register
 
Bên trên