Máy Chủ Mới 👑Kiếm Thế Mobile 2009👑Open Testing: 25/03/2024 - 29/03/2024 Hỗ Trợ Android + Testflight(IOS)

chauttc

Thành viên mới
👑
Kiếm Thế Mobile 2009
👑

🎆
Open Testing: 25/03/2024 - 29/03/2024
🌟
Giftcode Test: TUITANTHU ( FULL tính năng )
====================================
🌟
Thông tin và lộ trình Server:
- Nói không với Siêu Nhân.
- Đưa về phiên bản kiếm thế 2009 của pc
- Không gói nạp, không tích nạp, không tích tiêu.
- Không kéo xe ( 4 acc/ 1 ip )
- Cày cuốc lấy đồ từ boss và chế đồ.
* Tính năng:
- Tất cả tính năng như pc
- Tống kim liên máy chủ
- Bạch hổ đường liên máy chủ
- Liên đấu liên máy chủ
- Boss hoàng kim liên máy chủ
Cùng nhiều tính năng khác đang phát triển
====================================
Tải game: https://jxsj2009.online
Group: https://zalo.me/g/kyedux204
 
Bên trên